เดือน: เมษายน 2022

ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา ชวนเด็กไทย มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งต่อความเป็นไทยสู่สายตาโลก

ทับทิบ มัลลิกา จงวัฒนา พิธีกรแ…