ผู้เขียน: zabvariety

“เทศกาลอาหารปลอดภัย และสินค้าดี สินค้าเด่นภาคตะวันออก” วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

พบกับ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า​…