เดือน: มีนาคม 2022

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ปีที่ 16 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม…