เดือน: สิงหาคม 2022

กลับมาอีกครั้ง! Asia Young Designer Awards 2022: เวทีประกวดออกแบบระดับเอเชีย จาก “นิปปอนเพนต์” สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนักสร้างสรรค์ สู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

กรุงเทพมหานคร 5 สิงหาคม 2565: …