หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 27 วันคล้ายวันเกิดท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเปิดสวนศูนย์ประณีตศิลป์ (Landscape) ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บ…