หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ปอมท.แถลงข่าวการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี’ 63

อาจารย์ มนชาย ภูวรกิจประธานที่…