0 0
Read Time:2 Minute, 24 Second

Cutting Tools สำหรับงานตัด เป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญมาก ซึ่งการลงทุนซื้อเครื่องจักร หรือ tools cnc ญี่ปุ่น ที่มีมูลค่าสูง แต่สิ่งที่ทำงานให้เกิด “งาน” บนตัวชิ้นงานจริงกลับเป็นเครื่องมือตัดที่มีราคาเทียบไม่ได้เลยกับเครื่องจักร ดังนั้นผู้ผลิตที่ฉลาดจะไม่ละเลยการให้ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือตัดที่เหมาะสมอย่างแน่นอน เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ได้รับ 

 

หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้เม็ดมีด

เม็ดมีด โดยทั่วไปจะมีมาตรฐานในการบ่งชี้เป็น Code หรือ No. ที่กำหนดด้วยตัวอักษรและตัวเลขวางเรียงกัน ยกตัวอย่างเช่น OCNC 00028 N-AE XXXX ซึ่งในแต่ละตัวอักษรและตัวเลขจะมีความสำคัญในการเลือกใช้ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือหรือแค็ตตาล็อกแนะนำสินค้าของผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกัน

เทคนิคในการเลือกใช้เม็ดมีด

1.การเลือกรูปร่างเม็ดมีด

เม็ดมีดทั่วไปแล้วมีหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องคำนึงถึงคือมุมองศาของเม็ดมีด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแรงของคมตัด

การเลือกTools CNC เม็ดมีดที่มีองศาใหญ่จะให้ความแข็งแรงมากกว่าเม็ดมีดองศาเล็ก เพื่อความทนทานต่อการแตกบิ่นของคมตัด

ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบเม็ดมีดระหว่างเม็ดมีดสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่มีมุม 55 องศา กับ เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีมุม 90 องศา เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความแข็งแรงมากกว่าและทนทานต่อการแตกบิ่นได้ดีกว่า ดังนั้นจะเหมาะกับการกลึงงานหนัก

2.การเลือกมุมหลบเม็ดมีด

ประเภทหลัก ของเม็ดมีดนั้น จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคืออ เม็ดมีดลบ(-)กับเม็ดมีดบวก(+) ซึ่งเมื่อพิจารณาความแข็งแรงของคมตัด เม็ดมีดลบจะมีความแข็งแรงมากกว่าและสามารถใช้งาน Tools CNC ญี่ปุ่น เม็ดมีดในทั้ง 2 ด้าน คือด้านบนและด้านล่างของเม็ดมีดทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต

แต่การกลึงงานบางลักษณะจะไม่สามารถใช้เม็ดมีดลบได้เนื่องจากเกิดการเสียดสีกับผิวชิ้นงาน ดังนั้นหลักในการเลือกมุมหลบควรเลือกเม็ดมีดที่มีขนาดมุมหลบน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ความแข็งแรงของคมตัดมากที่สุด

3.การเลือกขนาดค่าเผื่อของการผลิตเม็ดมีด

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเลือกค่าเผื่อของการผลิตเม็ดมีดค่อนข้างมาก

อย่างเช่น การเลือกใช้เม็ดมีดที่มีค่าเผื่อในการผลิตน้อย ซึ่งเป็นเม็ดมีดที่ผลิตขึ้นมา ด้วยการเจียรขึ้นรูปและมีการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด ทำให้ราคาของเม็ดมีดค่อนข้างสูงหากเลือกมาใช้ในกระบวนการกลึงหยาบซึ่งไม่ต้องการขนาดของชิ้นงานที่แม่นยำมากนัก ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น

ดังนั้นการเลือกTools CNC ญี่ปุ่น ขนาดค่าเผื่อของเม็ดมีดที่ดีควรคำนึงถึงกระบวนการผลิตและความเหมาะสมตามการควบคุมขนาดของชิ้นงานแต่ละประเภท

อ้างอิง: เว็บ sumipol.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %