0 0
Read Time:2 Minute, 10 Second

“คุ้มครองสิทธิฯ” ห่วงใยผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงจนถูกลูกหลง ส่ง จนท.เชิงรุก แจ้งสิทธิและรับคำขอ ตามพ.ร.บ.ค่า ตอบแทนผู้เสียหายฯ มุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามนโยบาย รมต.ยธ.

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ได้มอบหมายให้ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (เชิงรุก) ลงพื้นที่ ณ สน.ดินแดง เพื่อเข้าพบ นายวราพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) (สื่อมวลชน) จากกรณีเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊ส ทำให้ผู้สื่อข่าวถูกประทัดได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 บริเวณแยกดินแดง เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา การฟ้องคดีทางแพ่งฐานละเมิด และการขอรับความช่วยเหลือทางด้านคดีจากกองทุนยุติธรรม โดยกองพิทักษ์สิทธิฯ จะดำเนินการประสาน สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายฉัตรอนันต์ (ขอสงวนนามสกุล) (สื่อมวลชน) และนายสันติ (ขอสงวนนามสกุล) (สื่อมวลชน) ยังไม่สะดวกยื่นคำขอรับค่าตอบแทน และจะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพบในภายหลัง

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวอีกว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความห่วงใยประชาชนทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก็พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

“เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %