0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมขับเคลื่อนขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ให้ครอบคลุม 180 แขวง ทั่วกรุงเทพมหานคร “มุ่งสู่ความสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย”

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระครูปลัดวิเชียรชวนปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะเขตกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากได้ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ประธานทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุม จำนวน 180 แขวง โดยจะปักหมุดในวัด จำนวน 68 วัด ในพื้นที่ 68 แขวง ผ่านกลไก “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้วัดเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะเขต วัดเจ้าคณะแขวง และวัดที่มีความพร้อม เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างสังคมสู่ความสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย ต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %