0 0
Read Time:58 Second

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meeting ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา​ โดยมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ นายสุทิพย์ ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา​คำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ​ จำนวน​ 20 ราย​ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %