0 0
Read Time:5 Minute, 12 Second

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 – Denodo ผู้นำในเทคโนโลยี Data Management ประกาศแผนเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศไทย ชูความสามารถของการรวบรวมโครงสร้างข้อมูลแบบผสมผสานภายใต้ Data Fabric แบบ Logical ที่ประสานการทำงานร่วมกับ Data Virtualisation รองรับการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลทุกประเภทให้เข้ากันได้แบบเครือข่าย พร้อมการจัดการที่ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยตัวช่วยจาก AI/ML เพื่อการส่งต่อข้อเสนอแนะทางธุรกิจที่ถูกต้องและแม่นยำ ผ่านระบบ BI และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำ

Denodo ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลทั้งหมดในองค์กร ได้ในแบบเรียลไทม์ มีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วโลก โดยมีสำนักงาน 25 แห่งใน 20 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 800 คน ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย และมีพันธมิตรมากกว่า 250 ราย รวมถึง Toyota, BNP Paribas, BHP และอื่นๆ อีกมากมาย รางวัลและการยอมรับที่ได้เร็วๆ นี้ได้แก่

  • ผู้นำใน Gartner® Magic Quadrant™ ประจำปี 2022 ในด้าน Data Integration Tools (ชนะติดต่อกันครั้งที่ 3 ปีซ้อน)
  • Customers’ Choice ของปี 2023 จาก Gartner ในด้าน Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Data Integration Tools Report (ชนะติดต่อกันครั้งที่ 3 เป็นที่ชื่นชม จากลูกค้าผู้ใช้งานจริง)
  • ผู้นำใน The Forrester Wave™: Enterprise Data Fabric สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2022 (ชัยชนะครั้งที่ 2 ติดต่อกัน)

คุณโรบิน ฟง รองประธานภูมิภาคและผู้จัดการทั่วไป (Mr. Robin Fong Regional Vice President & General Manager) Denodo กล่าวว่า ประเทศไทยมีความสำคัญมากในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยการมีองค์กรขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งกิจการ และมีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การมีโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เข้ามาตั้งเป็นจำนวนมาก หรือโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนของบริการทางการเงิน มีการส่งเสริมให้กิจการเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาตั้งสำนักงาน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งในอุตสาหกรรมหลากหลายที่ต้องการเข้ามาทำตลาดในอาเซียน ล้วนแล้วแต่วางเป้าหมายในการเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ

คุณโรบินกล่าวว่า Denodo แพลตฟอร์ม มีความสามารถที่โดดเด่น 3 ประการ คือ

1.สามารถรวบรวมข้อมูล (Integrate) จากทุกรูปแบบหลายแหล่งข้อมูล ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง จาก cloud หรือระบบ on-prem ดั่งเดิมเข้ามาอยู่ในรูปแบบเมต้าดาต้า แล้วสามารถจัดการให้ได้อยู่ในรูปแบบ Catalog เพื่อช่วยให้การเลือกใช้งานดาต้าที่หลากหลาย

2.ผสมผสานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง (Manage) ให้เหมาะกับผู้ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือบางแหล่ง รวมทั้งสามารถ marking ซ่อนข้อมูลบางส่วนตาม PDPA และสอดคล้องกับมาตรฐาน Data Privacy โดยทำได้สะดวกและรวดเร็ว มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยและธรรมาภิบาลแบบรวมศูนย์ผ่านการกำหนดนโยบาย (Policy) จากที่เดียว

3.สามารถส่งมอบข้อมูล (Deliver) ไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเช่นการทำรายงาน ทำ Dashboard หรือ Data Science ทำการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (BI) เนื่องจากไม่ต้องทำสำเนาข้อมูลทั้ง Duplicate หรือ Replicate ขึ้นหลายๆ ชุดสำหรับงานแต่ละงานหรือผู้ใช้แต่ละราย โดยทั้งหมดทำผ่าน Data Visualization จึงสามารถดึงข้อมูลได้โดยตรงมาใช้แบบ real-time ตอบสนองแนวโน้มการที่ผู้ใช้ข้อมูลแต่คนที่ต้องการบริการตนเองในทันที โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนา Generative AI เขามาช่วยเหลือมากขึ้น โดยสามารถตั้งคำถามแล้วให้ระบบหาคำตอบให้โดยไม่ต้องเขียนเป็น code เลย

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณข้อมูล รวมถึงความหลากหลาย และความเร็วของข้อมูลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้แพลต์ฟอร์มของ Denodo สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นผู้นำระดับโลกในด้านธุรกิจการจัดการข้อมูลที่มีแนวโน้มสดใสขึ้นทุกวัน กลุ่ม TPG บริษัทการลงทุนที่ใหญ่ระดับแนวหน้าของโลก จึงสนใจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิลำดับที่ 2 (Series B Preferred Stocks) ของ Denodo ด้วยวงเงินสูงถึง 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 12,000 ล้านบาท) เพื่อนำมาใช้เร่งขยายการเติบโตในการเป็นผู้นำการจัดการข้อมูล เงินลงทุนนี้จะช่วยให้ Denodo สามารถพัฒนาเทคโนโลยี ทีมงานและบริการ ตลอดจนขยายตัวไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

การลงทุนของ TPG ใน Denodo แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นอย่างมากในแนวทางการจัดการข้อมูลแบบลอจิคัลเฟิร์ส (Logical-First Approach) ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Denodo ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึงและการเชื่อมโยงสินทรัพย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเพื่อเร่งและทำให้เกิดการใช้ข้อมูลได้แบบเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ (Democratize Data Usage) บรรลุระดับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สูงขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างมาก

ในประเทศไทยมีการตั้งทีมงาน Denodo ขึ้นเมื่อตุลาคม 2565 และ Denodo ได้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการคลาวด์ได้แก่ AWS, Azure, Google Cloud และ Alibaba Cloud และมีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านแพลตฟอร์ม Denodo ให้เข้าใจในกระบวนการของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม Denodo ที่รวดเร็ว และปลอดภัย

คุณโรบินยังกล่าวต่อไปว่าในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างฐานลูกค้า ในกลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก นอกจากนั้นยังมีการวางแผนขยายธุรกิจครอบคลุมกลุ่ม Retail, Healthcare, Manufacturing และ Government เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดไปสู่การเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งยังได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและ SI (System Integrators) ในอุตสาหกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้แพลตฟอร์มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย

 

ทั้งนี้ Denodo เป็นผู้นำด้านการจัดการข้อมูล (Data Management) โดยได้รับรางวัลแพลตฟอร์มชั้นนำที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล บริหารจัดการ และการส่งมอบบริการทางด้านข้อมูลที่ดีเยี่ยม โดยใช้ logical approach เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำ Data ไปใช้ด้วยตัวเองได้ รวมถึงการใช้งานในด้าน BI reporting , ทำงานด้าน Data Science ข้อมูล, การรวบรวมข้อมูลทั้งแบบไฮบริด/มัลติคลาวด์ และการให้บริการข้อมูลแก่องค์กรขนาดใหญ่ทั่วทั้งองค์กร แพลตฟอร์มของ Denodo ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถบรรลุ ROI มากกว่า 400% และเกิดผลตอบแทนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลูกค้าของ Denodo ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางในกว่า 30 อุตสาหกรรมจึงสามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %