0 0
Read Time:1 Minute, 59 Second

รมว.ยุติธรรม สั่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ ช่วยเหลือเครือข่ายแท็กซี่ไทย หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เป็นคนกลางเจรจาบริษัทสินเชื่อปรับโครงสร้าง-ลดหนี้

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่ ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความเป็นห่วง โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้มีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย รวมถึงผู้ประกอบการสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับความเดือดร้อน มีความประสงค์ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นคนกลางในการเจรจากับบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อพิจารณาพักชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือพิจารณาลด หรืองดการเรียกเก็บค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นหลังจากการขายทรัพย์ที่ได้ยึดไป โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะเป็นคนกลางในการประสานงานกับบริษัทลิชซิ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต่อไป

นายเรืองศักดิ์ กล่าวอีกว่า หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มาใช้แทนการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อสร้างสังคมให้สันติสุข และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและรัฐอีกด้วย และการเข้าถึงสิทธิต่างๆของประชาชนต้องได้รับโดยสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย ผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในทุกพื้นที่ และทางออนไลน์ http://emediation.rlpd.go.th
โดยสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและติดตามความคืบหน้าในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %